Poznajmy siebie

Czas realizacji
Od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

POZNAJMY SIEBIE” – ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH to zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”.

CEL ZADANIA:

Zapewnienie od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 1.660 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych 20 niesamodzielnym, samotnym osobom i osobom, którym rodzina nie może zapewnić pomocy w zaspokojeniu potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

REZULTATY ZADANIA:

 1. Zrealizowane 1.660 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:
  1. 100 godzin wsparcia psychologa,

  2. 300 godzin usług pielęgniarki,

  3. 1.180 godzin usług fizjoterapeuty,

  4. 80 godzin indywidualnych zajęć prowadzonych przez logopedę.

 2. Zapewnienie wsparcia Specjalisty ds. specjalistycznych usług opiekuńczych średnio 12 godzin dla 1 osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 3. Zapewnienie wsparcia psychologicznego, pielęgnacyjnego, fizjoterapeutycznego i logopedycznego osobom uprawnionym zgodnie ze zleceniami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Pomoc fizjoterapeuty i pielęgniarki adresowana jest wyłącznie do osób, które otrzymały w skali Bartel maksymalnie 40 punktów i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

USTALANIEM UPRAWNIEŃ OSÓB DO KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZAJMUJE SIĘ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

WARTOŚĆ ZADANIA: 300.400,00 ZŁ

Dokumenty do pobrania:

 1. Opis programu - pobierz docx
 2. Opis programu - pobierz pdf