Nie tracimy - zyskujemy

Czas realizacji
13 lipca 2022 - 30 listopada 2022

WZW PKPS realizuje program pomocy żywnościowej w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności pn: „Nie tracimy – zyskujemy”. Nasi działacze społeczni w Czarnkowie, Gostyniu, Kobylinie, Kostrzynie, Swarzędzu, Poznaniu pozyskują żywność i przekazują ją potrzebującym. W okresie od 13 lipca 2022 do 30 listopada 2022 program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursów ofert na realizację zadania publicznego pt: „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem”. Umowa numer DR 228/2022 z dnia 13 lipca 2022r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Poznaniu.