Strona główna

Kim jesteśmy

Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, zarejestrowaną jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349).
Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa.

Cele

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.