Pomoc rzeczowa

Polski Komitet Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej osobom potrzebującym. Zgłaszające się osoby mogą otrzymać odzież, sprzęt gospodarstwa domowego i meble. Produkty te pozyskujemy od indywidualnych odbiorców oraz z organizacji charytatywnych z zagranicy. Po pomoc może zgłosić się każda osoba potrzebująca ze skierowaniem z właściwej jednostki pomocy społecznej.

W ostatnich 5 latach z tej formy pomocy skorzystało:

  • 2019 rok - 5.365 osób na ogólną wartość 813.643,44 zł

  • 2020 rok - 3.345 osób na ogólną wartość 645.156,23 zł

  • 2021 rok - 2.209 osób na ogólną wartość 730.639,11 zł

  • 2022 rok - 2.840 osób na ogólną wartość 1.249.769,59 zł

  • 2023 rok - 3.200 osób na ogólną wartość 1.262.841,45 zł