Koncert charytatywny 2022 dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych

WZW PKPS tradycyjnie zorganizował koncert charytatywny pn: „Podaruj dzieciom serce”. Wydarzenie odbyło się w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 5 marca 2022r. W koncercie udział wzięli: poznański artysta, poeta i pedagog – Ares Chadzinikolau oraz Kabaret Jurki. Publiczność dopisała, artyści – jak zwykle – nie zawiedli dostarczając  rozrywkę i ogromną dozę humoru. Dochód przeznaczyliśmy na dofinansowanie wypoczynku letniego z dwóch prowadzonych przez nas świetlic socjoterapeutycznych, w których profesjonalna kadra pracuje z 40 dziećmi i ich rodzicami.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy w imieniu obdarowanych, kadry świetlic i naszym.