Koncert „SENIOR W POTRZEBIE”

WZW PKPS odpowiadając  na informacje od naszych działaczy  społecznych alarmujących  o postępującym ubożeniu osób w wieku 60+, szczególnie osób samotnych, organizuje koncert charytatywny pn. „Senior w potrzebie”. Wydarzenie odbędzie się w  dniu 28 października 2022 w auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12 o godzinie 18:30.

Zaproszenie do udziału w koncercie  przyjęli: Domimik Górny– prowadzenie , Matthew Kelly – (wokal, gitara) -Irlandczyk wykonujący piosenki z repertuaru zespołu „The Beatles”, Michał Ruksza (fortepian) i zespół SHALOM – piosenki i humor żydowski. W holu auli szkoły muzycznej odbędzie się prezentacja prac seniorów z prowadzonego przez WZW PKPS Dziennego Domu Pomocy Klub „Słoneczna Przystań” i Klubu Całodziennego Pobytu w Czarnkowie połączona z kiermaszem. Prace seniorów będzie można nabyć na zasadzie darowizny wg uznania darczyńcy. Patronat medialny nad wydarzeniem przyjęła WTK Winogrady, „My 60+” i  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A. Udział w Komitecie Honorowym przyjął Wojewoda Wielkopolski Pan i Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak . Sponsorom zapewniamy  zamieszczenie logo na zaproszeniach i materiałach informacyjnych, informację o wydarzeniu w WTK Winogrady, na stronie internetowej WZW PKPS i w mediach społecznościowych oraz ekspozycję w postaci banerów i rollupów w trakcie wydarzenia.

Celem projektu pozyskanie środków finansowych na zakup żywności dla samotnych seniorów w wieku 60+ zamieszkałych w  Poznaniu i Wielkopolsce. Planujemy objąć pomocą żywnościową 300 seniorów . Od wielu lat Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS realizuje program pomocy żywnościowej Unii Europejskiej dla najbiedniejszych mieszkańców – tzw. FEAD - w Poznaniu i 10 naszych jednostkach terenowych. Z tego programu  rocznie korzysta przeciętnie 3 000 potrzebujących. Pozyskujemy także żywność w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności . Niestety, potrzeby są znacznie większe dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu koncertu „Senior w potrzebie” mając nadzieję, że dzięki sercu i życzliwej pomocy będziemy mogli wspólnie przeciwdziałać marginalizacji i ubóstwu starszych mieszkańców naszego miasta i Wielkopolski. Pragniemy okazać tym osobom, iż nie są osamotnione ze swoimi problemami.

Ponadto do udziału w koncercie zaprosimy 200 seniorów, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenia gdyż październik jest Miesiącem Seniora. Z uwagi na  ograniczone środki finansowe ubodzy seniorzy starają się zapewnić swoje podstawowe potrzeby  bytowe i nie stać ich na zakup biletów na wydarzenia kulturalne. Skutkiem pandemii i konieczności izolacji społecznej przez długi okres czasu wielu seniorów znajduje się w złej kondycji psychicznej  spowodowanej stratą najbliższych, znajomych i przyjaciół.

Każdy może pomóc, wystarczy dobra wola i trochę empatii. Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy i z góry serdecznie dziękujemy. Rezerwacji zaproszeń na koncert można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:30 pod numerem telefonu 61 848 19 00. Wśród osób, które wykupiły zaproszenia w trakcie koncertu odbędzie się losowanie niespodzianek. Ponadto darowiznę można przekazać na nasze konto:

09 1090 1359 0000 0000 3501 8273

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą na polu pomocy społecznej bez osiągania zysku zarejestrowaną w KRS Nr 0000041349.

Logo UMWW