Pomoc rzeczowa


   Polski Komitet Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej osobom potrzebującym. Zgłaszające się osoby mogą otrzymać odzież, sprzęt gospodarstwa domowego i meble. Produkty te pozyskujemy od indywidualnych odbiorców oraz z organizacji charytatywnych z zagranicy. Po pomoc może zgłosić się każda osoba potrzebująca ze skierowaniem z właściwej jednostki pomocy społecznej.

W latach 2010 – 2015 z tej formy pomocy skorzystało:

-2010 rok -    13.043 osób na ogólną wartość    2.116.127,27 zł

-2011 rok -    10.866 osób na ogólną wartość    1.381.975,41 zł

-2012 rok -    15.341 osób na ogólną wartość    1.622.914,83 zł

-2013 rok -     8.315 osób na ogólną wartość       921.202,88 zł

-2014 rok -     8.385 osób na ogólną wartość    1.306.881,71 zł

-2015 rok -     6.321 osób na ogólną wartość    1.010.314,07 zł