popz-logotypy_maksi

PODPROGRAM 2015

CZAS REALIZACJI: MAJ 2015 R. – MARZEC 2016 R.

SPRAWOZDANIE Z DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

                                 PODPROGRAM 2015

I.Pomocą żywnościową objęliśmy 12.572 osoby, w tym:

   1. 6.999 kobiet
   2. 5.573 mężczyzn

II.Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 1. 56.560,00 kg makaronu świderki
 2. 64.680,00 kg cukru
 3. 32.572,80 kg dżemu truskawkowego
 4. 25.200,00 kg groszku z marchewką
 5. 42.480,00 kg kaszy jęczmiennej
 6. 9.600,00 kg kawy zbożowej
 7. 48.470,40 kg klopsików w sosie własnym
 8. 17.408,00 kg koncentratu pomidorowego
 9. 49.766,40 kg mielonki wieprzowej
 10. 10.121.680,00 litów mleka UHT
 11. 33.280,00 kg płatków kukurydzianych
 12. 48.800,00 kg ryżu białego
 13. 24.710,40 kg sera podpuszczkowego dojrzewającego
 14. 17.760,00 kg sera topionego
 15. 54.000,00 litrów soku jabłkowego
 16. 37.260,00 litrów oleju rzepakowego

Przekazaliśmy łączenie 88.218 paczek żywnościowych.

III.Wartość udzielonej pomocy wyniosła 2.290.499,18 zł.

IV.Dystrybucję w/w artykułów spożywczych prowadziły niżej wymienione zarządy terenowe PKPS:

 1. Zarząd Dzielnicowy PKPS Poznań – Grunwald
 2. Zarząd Dzielnicowy PKPS Poznań – Jeżyce
 3. Zarząd Dzielnicowy PKPS Poznań – Nowe Miasto
 4. Zarząd Dzielnicowy PKPS Poznań – Stare Miasto
 5. Zarząd Dzielnicowy PKPS Poznań – Wilda
 6. Zarząd Rejonowy PKPS Czarnków
 7. Zarząd Powiatowy PKPS Turek
 8. Zarząd Powiatowy PKPS Gostyń
 9. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Wronki
 10. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Kostrzyn
 11. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Swarzędz
 12. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Nowe Miasto nad Wartą
 13. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Kórnik
 14. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Sieraków
 15. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Duszniki
 16. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Jutrosin
 17. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Grodzisk Wlkp.
 18. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Kłodawa
 19. Zarząd Gminny PKPS Mieścisko

W PODPROGRAMIE 2015 realizowaliśmy działania towarzyszące mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych poprzez zajęcia aktywizujące oraz wsparcie psychologiczno(pedagogiczno)terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ich realizacja przebiegała następująco:


Rodzaj zadania

Liczba zajęć

Liczba osób uczestniczących

Warsztaty ekonomiczne

27

593

Warsztaty dietetyczne

19

339

Warsztaty kulinarne

3

112

Zajęcia edukacyjne: profilaktyka schorzeń, zdrowe odżywianie

8

315

Razem

57

1 359

           W zadaniach towarzyszących w ramach realizacji programu FEAD 2015 uczestniczyło 1 359 osób, co stanowi blisko 130% osób planowanych do objęcia w/w zadaniami.

W trakcie realizacji programu działacze PKPS wydawali beneficjentom ulotki o następującej treści:                                                                                                                    

 • „Zalety produktów żywnościowych otrzymanych w ramach podprogramu FEAD 2015”
 • „Książka kucharska seniorów”
 • „Książka kucharska FEAD 2015”

Wymienione publikacje otrzymało łącznie 890 osób.

Wszystkie warsztaty przeprowadzone w ramach zadań towarzyszących otrzymały pozytywną ocenę uczestników.

Warsztaty zorganizowane w ramach zadań towarzyszących w Programie przez          

Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu

                 Gostyń to miasto w województwie wielkopolskim w powiecie gostyńskim, położone 60 km na południe od Poznania, siedziba gminy miejskiej i wiejskiej Gostyń. Firma „ Werni. Roman Kmieć” w Gostyniu użyczyła   lokal na przeprowadzenie warsztatów w ramach zadań towarzyszących w programie FEAD 2015, w którym w dniach 03 i 10 sierpnia 2015r. ZP PKPS w Gostyniu zorganizował warsztaty:

 • dietetyczne - temat „Profilaktyka żywieniowa w różnych chorobach”. Prowadząca warsztaty przekazała uczestnikom wiedzę na następujące tematy:

a)co jest ważne w diecie

b)podstawy żywienia osób starszych

Po przygotowaniu posiłku z produktów otrzymanych w programie FEAD 2015- mleko, kasza, makaron – nastąpiła degustacja posiłku przez uczestników warsztatów. W zajęciach uczestniczyły 32 osoby.

 • edukacji ekonomicznej - temat „ Przekazanie wiedzy na temat tworzenia budżetu domowego”. Prowadząca zajęcia technik ekonomista opracowała program autorski, w ramach którego poruszyła następujące problemy związane z budżetem domowym:

 

a)promowanie odpowiedzialnego zarządzania budżetem

b)zaszczepienie wiary we własne możliwości

c)wspólne znalezienie odpowiedzi na pytanie: co to znaczy oszczędzać i kiedy nie wydawać pieniędzy

d)promowanie oszczędnego trybu życia

 

                 W warsztatach uczestniczyły 32 osoby w wieku 26 – 64 lat.  

                 Po zakończeniu zajęć uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną – odpowiedzieli na pięć pytań oceniając m. in. przygotowanie merytoryczne osób prowadzących zajęcia oraz zakres tematyczny warsztatów. 98% uczestników warsztatów oceniło bardzo wysoko zarówno przygotowanie prowadzących jak również wyrazili opinie, że warsztaty znacznie poszerzyły ich wiedzę jak również będą pomocne w przyszłości. Uczestnicy warsztatów uważają także, że zarówno zajęcia jak i ulotki informacyjne są bardzo przydatne ( Zalety produktów żywnościowych FEAD 2015, Informator dla osób uczestniczących w programie, Książka kucharska seniorów).

                   Dla relaksu i podniesienia poziomu koncentracji uczestnicy warsztatów wykonali także dwie karty pracy : „Proszę nazwać emocje” oraz „I Ty możesz zostać detektywem”.

Warsztaty zorganizowane w ramach zadań towarzyszących w Programie przez

Zarząd Miejsko - Gminny PKPS w Nowym Mieście n/Wartą                                

                 Nowe Miasto n/Wartą to gmina w powiecie średzkim w województwie wielkopolskim. W ramach dobrze układającej się współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej użyczył salę na przeprowadzenie warsztatów , które odbyły się w dniu 15 września 2015r. Serdecznie dziękujemy Pani Kierownik OPS za ogromne zaangażowanie osobiste jak również pracowników Ośrodka. Odbyły się następujące warsztaty:

 • edukacyjne - temat „Profilaktyka żywieniowa i choroby cywilizacyjne”. Prowadząca warsztaty – dr nauk medycznych Jolanta Twarowska – Rajewska - geriatra, dietetyk przekazała uczestnikom wiedzę na następujące tematy:

c)grupy składników pokarmowych

d)warunki jakie musi spełnić żywienie w rodzinie wielopokoleniowej

e)produkty w zdrowej diecie „od juniora do seniora”

f)podstawowe błędy żywieniowe

g)niedożywienie

h)sposób żywienia w chorobach

i)samoocena własnego jadłospisu

 Po zakończeniu warsztatów grupa 15 uczestników poprosiła wykładowcę o konsultacje indywidualne, byli to przede wszystkim rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz osoby starsze. W zajęciach uczestniczyło 65 osób

 • edukacji ekonomicznej - temat „ Przekazanie wiedzy na temat tworzenia budżetu domowego”. Prowadząca zajęcia księgowa omówiła następujące problemy związane z budżetem domowym:

a)jak oszczędzać i kiedy nie wydawać pieniędzy

b)praca w grupach nad opracowaniem przykładowego budżetu domowego

 

W warsztatach uczestniczyło 65osób w wieku 22 – 65 lat.

 

Warsztaty zorganizowane przez

Zarząd Gminny PKPS w Dusznikach                                

                 Duszniki to gmina w powiecie szamotulskim. Dzięki dobrze układającej się współpracy Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach użyczył Zarządowi Gminnemu PKPS lokal do przeprowadzenia zajęć warsztatowych.

W dniach 21 i 22 sierpnia 2015r. ZG PKPS w Dusznikach zorganizował warsztaty:

 • dietetyczne - temat „ Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Technik żywienia o specjalności żywienie zbiorowe opracowała program autorski i w oparciu o w/w przeprowadziła warsztaty. W ramach zajęć uczestnicy warsztatów poznali 10 zasad zdrowego odżywiania, wysłuchali prelekcji pt. „Jak nie marnować jedzenia”, poznali sztukę przechowywania żywności oraz wspólnie przygotowali posiłek. W zajęciach uczestniczyło 64 beneficjentów programu FEAD 2015
 • edukacji ekonomicznej - temat „Prowadzenie gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych”. Specjalista – księgowa zaskoczyła część uczestników zajęć tym , iż do budżetu domowego należy wliczyć także dochody rzeczowe, w tym żywność otrzymaną w ramach programu FEAD 2015. Zajęciom towarzyszyła gorąca dyskusja uczestników warsztatów, uczestniczyło 64 beneficjentów programu FEAD 2015 w wieku 20 – 66 lat.