zestawienie efs_samorzad_kolor_na_strone

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na: Wyłonienie Psychologa

 

Nr postępowania: 3/2017 z dnia 21.02.2017 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ogłoszenie o wyborze oferenta