zestawienie efs_samorzad_kolor_na_stroneZAPYTANIE OFERTOWE

Wyłonienie Opiekunów Osoby Niesamodzielnej

świadczących usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych 2/2017Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych

Zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty

Ogłoszenie o wyborze oferenta